Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align

 

Alignment to proces tworzenia pamięci tłumaczeń z uprzednio przetłumaczonych tekstów. Pomaga to tłumaczom zaoszczędzić czas, a firmom zlecającym tłumaczenia ? pieniądze.

alignment,align,memoQ

Główne zadanie alignu tekstu z jego tłumaczeniem na inny język polega na wskazaniu fragmentów tekstu źródłowego odpowiadających tłumaczeniom w tekście docelowym. Rezultat tego procesu przedstawiany jest w formie tabelki, bądź listy par segmentów ? słów, zdań, paragrafów, lub ich fragmentów ? skomponowanych z zawartości obydwu tekstów. Czytaj dalej Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align

Recenzja programu SDL Trados Studio 2009 (3/6)

Mnogość formatów rozpoznawanych przez Tradosa... czyżby?
Mnogość formatów rozpoznawanych przez Tradosa… czyżby?

W ciągu kilku następnych dni mogłem już poznać Tradosa przy pracy nad rzeczywistym projektem ? lokalizacją jednej z gier tłumaczonych przez mój zespół. Od kolegi nadzorującego projekt otrzymałem plik .tmx z bazą tłumaczeniową stworzoną w starym Tradosie, którą zaimportowałem bez większych problemów. Plik zasadniczy był w formacie Excela, z którego wyciąłem potrzebne mi kolumny, a następnie utworzyłem nowy plik Excela 2007 i zaimportowałem go w Studio. Trzeba w tym miejscu odnotować bardzo wygodną funkcję Studio 2009 o nazwie ?Task Sequences?, czyli zautomatyzowane sekwencje operacji związanych z przetwarzaniem plików, ich analizą i wstępnym tłumaczeniem z wykorzystaniem TM ? to bardzo dobry pomysł (podobny choćby do batchy w Photoshopie), który zaoszczędza sporo czasu, zwłaszcza takim użytkownikom jak ja, poznającym dopiero logikę działania programu, ale z pewnością także i tym bardziej doświadczonym.

Nie miałem żadnych trudności  w trakcie tłumaczenia tekstu, podstawowe funkcje i skróty klawiszowe były zbliżone do TagEditora (a raczej SDLX), więc nie musiałem specjalnie przystosowywać się do nowych warunków. Jako że zlecenie miało konkretny, bardzo krótki termin wykonania, nie miałem czasu na analizowanie wszystkich funkcji, korzystałem więc głównie z podpowiedzi TM, konkordancji i funkcji AutoSuggest. Przy okazji ? dla wszystkich, którzy chcą utworzyć słownik AutoSuggest z bazy TM, czeka niespodzianka, jeśli w bazie nie ma przynajmniej 25 tys. segmentów. Na szczęście moja baza była znacznie większa, więc mogłem spokojnie utworzyć plik słownika i cieszyć się z tej bardzo użytecznej funkcji Tradosa. Cały proces tłumaczenia przebiegał bez trudności i uważam to za największą siłę programu ? jego zasadnicza, najważniejsza część, czyli edytor, pod względem wygody użytkowania i niezawodności, spełnia swoją rolę, co jest z pewnością sukcesem producenta.

Następna część – Recenzja Trados Studio 2009 – część 4/6

Poprzednia część – Recenzja Trados Studio 2009 – część 2/6

Czym są pamięci tłumaczeń?

Pamięc tłumaczeń
Pamięć tłumaczeń – przykład widoku dwujęzycznego TM

 

Pamięć tłumaczeń, czyli z angielskiego TM (Translation Memory), to podstawa działania każdego narzędzia CAT. W tym artykule opiszemy czym one są, a także do czego konkretnie służą. Opiszemy także korzyści, które wynikają z posiadania TMa.

  • Czym są pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń to, najprościej mówiąc, zbiory par fragmentów tekstu w języku źródłowym i ich tłumaczeń. Fragmenty te to zwykle zdania, lub ich mniejsze elementy, zebrane w formie korpusu dwujęzycznego – nazywane segmentami.

Są dwa sposoby tworzenia pamięci tłumaczeń: podczas tłumaczenia nowych dokumentów lub za pomocą alignmentu. Pierwszy sposób, to umieszczanie kolejnych nowych segmentów w trakcie tłumaczenia z narzędziem CAT. Można też zrobić to na końcu podczas oczyszczania pliku. Drugi, to alignment (przez niektórych nazywany „urównoleglaniem”) archiwalnych dokumentów przy pomocy specjalnego oprogramowania. W tym wypadku program dzieli dokumenty na segmenty i łączy je w pary. W zależności od rodzaju oprogramowania proces ten wymaga mniejszej lub większej ingerencji człowieka

  • Do czego służą pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń są sercem każdego CATa. Narzędzia wspomagające tłumaczenie czerpią z zasobów pamięci tłumaczeń i podpowiadają zgromadzone w nich segmenty. Użytkownik ma także możliwość wyszukiwania kontekstowego TMów (funkcja Concordance CATów) i wyszukiwania tłumaczeń konkretnych fraz.

  • Korzyści

Korzyści płynące z gromadzenia zasobów w formie pamięci tłumaczeń są nie do przecenienia. Tłumacz nie będzie musiał tłumaczyć tych samych treści wielokrotnie – wykorzysta poprzednie tłumaczenie. Doceni na pewno ułatwienie w zachowaniu spójności w tłumaczonych przez siebie tekstach, a także ułatwienie w dostępie do archiwalnych danych. Biura tłumaczeń zauważą realną oszczędność osiągniętą na powtarzalności zlecanych dokumentów (płacą tylko za nowe treści). A klienci? Oni zyskają na jakości tłumaczenia i szybkości realizacji. Często też zapłacą mnie, gdy będę rozliczać się na podstawie logów analiz CAT.