Sprawdzanie pisowni w memoQ 2014, ustawienia, konfiguracja

MemoQ rozróżnia dwa rodzaje sprawdzania pisowni:

  1. sprawdzanie podczas wpisywania tekstu (czerwone podkreślenia wyrazów pojawiające się w chwili pisania)
  2. sprawdzanie po zakończonym tłumaczeniu (wywołanie okna sprawdzania pisowni – F7)

Ponadto, mamy wybór w zakresie słownika, z którego chcemy korzystać – może to być słownik Hunspell (dystrybucja open source) lub słownik pochodzący z programu MS Word.

Już na starcie pracy z memoQ warto dokonać wyboru i ustawić metodę sprawdzania pisowni.

Poniżej opiszemy jak to zrobić i ustawić ten moduł optymalnie.

  • Wejdź w Tools -> Options

memoq 2014 spell check sprawdzanie pisowni 1

  • Wybierz Spelling and grammar
  • Wybierz język docelowy, dla którego ustawiasz sprawdzanie
  • Wybierz Hunspell dla sprawdzania w trakcie pisania (Curly underlines) i MS Word dla okna dialogowego (Spell checking dialog)

memoq 2014 spell check sprawdzanie pisowni 2

  • Kliknij Look for more dictionaries online

memoq 2014 spell check sprawdzanie pisowni 3

  • Naciśnij Check i zaznacz słowniki do pobrania, a następnie kliknij Download checked items

memoq 2014 spell check sprawdzanie pisowni 4

  • Zaznacz słownik, z którego chcesz korzystać i naciśnij Apply i OK.

memoq 2014 spell check sprawdzanie pisowni 5

 

Operację powtarzamy dla każdego języka docelowego, w  którym będziemy pracować. W razie potrzeby, opcje sprawdzania pisowni możemy dostosować także w trakcie pracy z projektem w zakładce Translation -> Spelling and grammar.