TMX – format wymiany pamięci tłumaczeń

tmx-translation-memory-exchange-formatTMX (ang. Translation Memory eXchange) to standardowy format XML służący do wymiany zasobów pamięci tłumaczeniowych między różnymi programami typu CAT (Computer Aided Translation). Jest to najpopularniejszy format pliku pamięci tłumaczeniowej, obsługiwany przez wiele narzędzi typu CAT. Jego głównym celem jest ułatwienie wymiany danych z pamięci tłumaczeniowych bez większej, lub żadnej straty tych danych w trakcie procesu tłumaczenia.

Computer Aided Translation korzysta z formatu Translation Memory eXchange, gdyż często podczas tłumaczenia występuje potrzeba migracji (wyeksportowania lub zaimportowania) danych z pamięci tłumaczeń do różnych narzędzi CAT. Tłumacz ma prawo do wyboru dowolnego oprogramowania CAT, a w przypadku gdy grupa tłumaczy pracuje nad jednym projektem mogą przy pomocy formatu TMX dzielić się zasobami pamięci tłumaczeń. Wiele narzędzi CAT używa własnych (zastrzeżonych) formatów pamięci tłumaczeń, a ponieważ TMX jest formatem ustandaryzowanym ułatwia wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Możliwe jest wyeksportowanie danych pamięci tłumaczeń z zastrzeżonych aplikacji CAT (np. Trados) do formatu TMX, a następnie importowanie formatu TMX do innego narzędzia CAT.

Format TMX został opracowany w 1998 roku przez stowarzyszenie LISA (Localisation Industry Standards Association), wiodące forum międzynarodowe dla firm działających na rynku globalnym, określające otwarte standardy dotyczące tłumaczeń i lokalizacji oraz obsługi i wsparcia klientów, produktów i usług świadczonych na całym świecie. TMX jest zgodny z XML (Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu rozszerzalny język znaczników). Jest to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. TMX wykorzystuje także różne standardy ISO takie jak data/czas, kod językowy, kod państwa.

Niewątpliwą zaletą formatu TMX jest to, iż może on działać z praktycznie każdą aplikacją tłumaczeniową. Tłumacz nie jest zatem ściśle związany z jednym konkretnym narzędziem CAT; nawet gdy CAT na którym dotychczas pracował zniknie z rynku, możliwe jest przeniesienie pamięci tłumaczeń do innego narzędzia właśnie dzięki formatowi TMX.

Obecnie TMX dostępny jest w wersji 1.4b, która została opublikowana w październiku 2004 roku. Trwają prace nad wersją 2.0.

Autorka tekstu: Anna Zając

Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align

 

Alignment to proces tworzenia pamięci tłumaczeń z uprzednio przetłumaczonych tekstów. Pomaga to tłumaczom zaoszczędzić czas, a firmom zlecającym tłumaczenia ? pieniądze.

alignment,align,memoQ

Główne zadanie alignu tekstu z jego tłumaczeniem na inny język polega na wskazaniu fragmentów tekstu źródłowego odpowiadających tłumaczeniom w tekście docelowym. Rezultat tego procesu przedstawiany jest w formie tabelki, bądź listy par segmentów ? słów, zdań, paragrafów, lub ich fragmentów ? skomponowanych z zawartości obydwu tekstów. Czytaj dalej Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align

Czym są pamięci tłumaczeń?

Pamięc tłumaczeń
Pamięć tłumaczeń – przykład widoku dwujęzycznego TM

 

Pamięć tłumaczeń, czyli z angielskiego TM (Translation Memory), to podstawa działania każdego narzędzia CAT. W tym artykule opiszemy czym one są, a także do czego konkretnie służą. Opiszemy także korzyści, które wynikają z posiadania TMa.

  • Czym są pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń to, najprościej mówiąc, zbiory par fragmentów tekstu w języku źródłowym i ich tłumaczeń. Fragmenty te to zwykle zdania, lub ich mniejsze elementy, zebrane w formie korpusu dwujęzycznego – nazywane segmentami.

Są dwa sposoby tworzenia pamięci tłumaczeń: podczas tłumaczenia nowych dokumentów lub za pomocą alignmentu. Pierwszy sposób, to umieszczanie kolejnych nowych segmentów w trakcie tłumaczenia z narzędziem CAT. Można też zrobić to na końcu podczas oczyszczania pliku. Drugi, to alignment (przez niektórych nazywany „urównoleglaniem”) archiwalnych dokumentów przy pomocy specjalnego oprogramowania. W tym wypadku program dzieli dokumenty na segmenty i łączy je w pary. W zależności od rodzaju oprogramowania proces ten wymaga mniejszej lub większej ingerencji człowieka

  • Do czego służą pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń są sercem każdego CATa. Narzędzia wspomagające tłumaczenie czerpią z zasobów pamięci tłumaczeń i podpowiadają zgromadzone w nich segmenty. Użytkownik ma także możliwość wyszukiwania kontekstowego TMów (funkcja Concordance CATów) i wyszukiwania tłumaczeń konkretnych fraz.

  • Korzyści

Korzyści płynące z gromadzenia zasobów w formie pamięci tłumaczeń są nie do przecenienia. Tłumacz nie będzie musiał tłumaczyć tych samych treści wielokrotnie – wykorzysta poprzednie tłumaczenie. Doceni na pewno ułatwienie w zachowaniu spójności w tłumaczonych przez siebie tekstach, a także ułatwienie w dostępie do archiwalnych danych. Biura tłumaczeń zauważą realną oszczędność osiągniętą na powtarzalności zlecanych dokumentów (płacą tylko za nowe treści). A klienci? Oni zyskają na jakości tłumaczenia i szybkości realizacji. Często też zapłacą mnie, gdy będę rozliczać się na podstawie logów analiz CAT.