Zastosowanie tłumaczeń maszynowych, translatorów – Machine Translation

mtTłumaczenia maszynowe są nieodzownym elementem w dziedzinie tłumaczeń, szczególnie w czasach szybko rozwijających się technologii komputerowych. Właściwie zastosowane, mogą stanowić fantastyczne narzędzie pomagające w pracy nad przekładem, przede wszystkim przyspieszając i usprawniając cały proces tłumaczenia. Warto jednak pamiętać, że rzadko kiedy tekst przetłumaczony maszynowo będzie gotowym produktem, który można bez korekty przekazać odbiorcy. Większość tłumaczeń wygenerowanych przez rozmaite programy jest zaledwie tłumaczeniem wstępnym, wymagającym obróbki, m.in. w zakresie stylistyki, szyku zdań, czy gramatyki. Mimo, że tłumacz musi wykonywać jeszcze wiele pracy nad maszynowo wygenerowanym tekstem, tłumaczenia tego typu znajdują rozmaite zastosowanie w dziedzinie przekładów.

Pierwszym zastosowaniem tłumaczeń maszynowych jest tłumaczenie wspomagane maszynowo. W tym przypadku to tłumacz odgrywa największa rolę w procesie tłumaczenia, a program, którego używa (np. TRADOS) wspomaga jego pracę dzięki bazom terminologicznym, które usprawniają wyszukiwanie słów, lub całych fragmentów tekstu potrzebnych w tłumaczeniu. Ma to na celu ułatwienie w znalezienia odpowiedników w języku docelowym, a co za tym idzie przyspieszenie tłumaczenia tekstu o dowolnym rodzaju.

Kolejnym zastosowaniem jest tłumaczenie wspomagane przez człowieka, czyli takie, w którym to program będzie odgrywał większą rolę. Najczęściej w taki sposób tłumaczy się teksty, które opierają się na schematach albo powtarzalnych wyrażeniach, a więc głównie teksty techniczne, takie jak instrukcje obsługi sprzętu, prognozy pogody, niektóre teksty naukowe, itd. Tego typu teksty podlegają jedynie nieznacznej korekcie, ze względu na swój charakter.

Innym zastosowaniem jest tłumaczenie całkowicie maszynowe, gdzie tekst w ogóle nie jest przystosowywany przez tłumacza po tłumaczeniu wstępnym. W tym wypadku mowa o translatorach, które są bardzo popularne szczególnie w Internecie, gdy chodzi o robocze tłumaczenie stron WWW, e-maili, itd. Tekst wyprodukowany przez translator ma bardzo niską jakość i służy raczej zorientowaniu się jaki niesie ze sobą przekaz. W tym wypadku styl, czy estetyka nie są istotne, gdyż takie tłumaczenie dokonywane jest raczej na użytek własny.

Warto zastanowić się jaki sposób tłumaczenia maszynowego jest w danym przypadku najbardziej pomocny, gdyż czasem łatwiej i szybciej wykonać tłumaczenie samodzielnie, niż poprawiać, na przykład, tekst źle przetłumaczony przez translator. Najmniej ostrożnym można być w przypadku tekstów technicznych, a najbardziej należy uważać przy wszelkiego rodzaju tekstach literackich.

Choć komputery nie są w stanie zastąpić całkowicie ludzkiej pracy nad tekstem, a tłumaczenia wygenerowane przez programy są wciąż bardzo niedoskonałe, nie należy uznawać tego za wadę ?  dzięki temu zawód tłumacza ma, na szczęście, dalej rację bytu!

Agata Falęcka

Jak przetłumaczyć pliki PDF w SDL Trados Suite 2007?

konwersja i tłumaczenie plików PDFJak wiadomo, pliki pdf nie są czytane przez SDL Trados Suite 2007, w przeciwieństwie do plików programu Microsoft Word. Ponadto nie istnieje tylko jeden typ pliku pdf, gdyż można podzielić je na takie, które stworzone są z obrazów, np. skanów dokumentów; ale są i takie, które są byłymi plikami programu Microsoft Word, które zostały przekonwertowane na pliki pdf, aby zapobiec dokonywaniu zmian, jak i dotrzeć do większego kręgu odbiorców, gdyż nie każdy użytkownik komputera musi posiadać oprogramowanie Microsoft Office.

Jeżeli chodzi o pliki pdf stworzone z obrazów, to jedynym wyjściem, jest przekonwertowanie ich za pomocą programów rozpoznających tekst (OCR), np. FreeOCR.net albo ABBY FineReader Professional, na format odczytywany przez SDL Trados Suite. Jednakże trzeba tu pamiętać o jednej rzeczy. Za każdym razem trzeba ustawiać język dokumentu którego tekst ma zostać rozpoznany. Jeżeli ktoś o tym zapomni, to wynik konwersji pliku może okazać się zaskakujący.

Z drugiej strony mamy byłe pliki .doc które muszą być przywrócone do swojej pierwotnej postaci. Dróg jest wiele, niektóre bardziej skomplikowane lub czasochłonne, inne mniej. Omówię te najbardziej podstawowe sposoby. W nowszej wersji programu Acrobat X Standard i Pro istnieje opcja konwersji pliku pdf od razu do programu Word, ale po drodze pojawia się mały problem tkwiący w polskich literach. Po przekonwertowaniu pliku może się okazać, że polskich znaków po prostu nie ma, bądź pojawiają się wybiórczo. Trzeba więc poprawiać wszystkie błędy pojawiające się z powodu różnic pomiędzy alfabetem łacińskim a dodatkowymi polskimi literami za pomocą sprawdzania pisowni w programie Word.

Czytaj dalej Jak przetłumaczyć pliki PDF w SDL Trados Suite 2007?

OCR – sposób na tłumaczenie plików PDF

Abby_FineReader_OCR

OCR (ang. Optical Character Recognition, czyli Optyczne Rozpoznawanie Znaków) to technologia umożliwiająca komputerowi czytanie pisma. Programy OCR umożliwiają komputerowi odczytywanie dokumentu, który oryginalnie jest w formie pliku graficznego i przetworzenie go na plik komputerowy, który można edytować, wysyłać, lub drukować.

W technologii OCR można wyróżnić ICR (ang. Image Character Recognition). ICR używany jest przy przenoszeniu na komputer dokumentów pisanych ręcznie, jak np. ręcznie wypełnianych formularzy. Możliwości programów ICR ograniczają się do odczytywania ręcznie pisanych cyfr i drukowanych liter. Ponieważ są one zwykle wpisywane w oddzielne pola na formularzach, daje to programowi możliwość ich odczytania.

Po zeskanowaniu dokumentu należy ustalić obraz. Polega to na zróżnicowaniu kontrastu między punktami, z których składa się obraz. W ten sposób program tworzy zarys znaków. Im większa rozdzielność dokumentu, tym lepiej. Następny etap to rozpoznawanie znaków. Program zaznacza wszystko, co jest znakiem, omijając np. ilustracje. Następnie program identyfikuje znaki i porównuje wyniki z danymi na temat fontów (pochyłe, ozdobne, pogrubione, szeryfowe, bezszeryfowe). Dalej program odczytuje całe słowa i porównuje z słowami zapisanymi w słowniku danego języka. Potem kolej na korektę. W zależności od wersji programu korektą zajmuje albo użytkownik, albo sam program. Ostatnim etapem jest zapisanie odczytanego dokumentu jako plik komputerowy (np. jako dokument Worda).

Aby można było używać OCR, wystarczy mieć oprogramowanie OCR oraz skaner o rozdzielczości 300 dpi. OCR jest szczególnie przydatne, gdy trzeba przenieść do komputera ogromne ilości tekstu. Zamiast przepisywać każdą stronę po kolei, wystarczy zeskanować potrzebne dokumenty i użyć oprogramowania OCR do przetworzenia informacji (tekst, ilustracje, tabele, grafiki, wykresy). Przetworzenie jednej strony zajmuje programowi jedną minutę, co jest nieosiągalnym wynikiem dla człowieka przepisującego ręcznie. Co więcej, niemożliwe jest ręczne przeniesienie graficznych elementów tekstu takich jak ilustracje.

Autorka tekstu: Karolina Tkaczyk

Początki narzędzi CAT

Tłumaczenie wspomagane komputerowo to proces, w którym człowiek tłumaczy tekst wykorzystując systemy komputerowe jako pomoc automatyzującą, ułatwiającą oraz w znacznym stopniu przyspieszającą prace, które w innym wypadku człowiek musiałby wykonywać samodzielnie.

Pierwsze nieśmiałe próby automatyzacji tłumaczenia miały miejsce już w XVII wieku, kiedy to niemiecki mnich, Johannes Becher, przedstawił matematyczny język opisu zdań w dowolnym języku. Składał się on z równań matematycznych, których znaczenie było takie samo w każdym języku. Jednak na realne próby stworzenia oprogramowania służącego do tłumaczenia wspomaganego komputerowo przyszło nam czekać do drugiej połowy XX wieku, co wiązane było z szybką komputeryzacją. Mimo iż powstało wtedy kilka systemów tłumaczenia, np. Mark II stworzony wspólnie przez IBM oraz Uniwersytet Washington, jakość tłumaczeń była bardzo niska, co zadowalało jedynie odbiorców zainteresowanych tylko szybkością, a nie jakością tłumaczenia.

Czytaj dalej Początki narzędzi CAT

Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align

 

Alignment to proces tworzenia pamięci tłumaczeń z uprzednio przetłumaczonych tekstów. Pomaga to tłumaczom zaoszczędzić czas, a firmom zlecającym tłumaczenia ? pieniądze.

alignment,align,memoQ

Główne zadanie alignu tekstu z jego tłumaczeniem na inny język polega na wskazaniu fragmentów tekstu źródłowego odpowiadających tłumaczeniom w tekście docelowym. Rezultat tego procesu przedstawiany jest w formie tabelki, bądź listy par segmentów ? słów, zdań, paragrafów, lub ich fragmentów ? skomponowanych z zawartości obydwu tekstów. Czytaj dalej Tworzenie pamięci tłumaczeń – alignment, align